Stáhnout PDF (22.510875 MB)
Náhled PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
kapitola v konferenčním sborníku
Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Jsou místa koncentace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi.

Šimon, Martin, Jíchová, Jana. 2018. „Jsou místa koncentace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi.“ Pp. 85-95 in Gabriela Lubelcová (ed). Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4634-4.

Cílem příspěvku je představit nový analytický přístup měřící společenskou škodlivost kriminality v místech, který má praktickou aplikaci v prevenci kriminality a policejní praxi. Rostoucí využití geolokalizovaných dat o kriminalitě a platnost zákona o koncentraci kriminality v místech nám umožňuje exaktně změřit míru společenské závažnosti kriminality v jednotlivých ulicích města. K tomu využijeme data o trestné a přestupkové činnosti ze středně velkého českého města za období tří let. Výsledná mapa koncentrace společenské závažnosti kriminality (harmspots) nám umožňuje nejen unikátní srovnání s místy koncentrace kriminality (hotspots), ale i identifikaci lokalit s nejvyšší prioritou pro prevenci kriminality. Uvedená metodika hodnocení společenské závažnosti kriminality v místech je podle našeho názoru vhodná jak pro praxi, tak pro experimentální kriminologický výzkum.

Left

Témata: 
kriminalita
metodologie výzkumu
sociologie práva
veřejná správa