kapitola v konferenčním sborníku
Šimon, Martin, Jíchová, Jana. 2018. „Jsou místa koncentace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi.“ Pp. 85-95 in Gabriela Lubelcová (ed). Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4634-4.

Cílem příspěvku je představit nový analytický přístup měřící společenskou škodlivost kriminality v místech, který má praktickou aplikaci v prevenci kriminality a policejní praxi. Rostoucí využití geolokalizovaných dat o kriminalitě a platnost zákona o koncentraci kriminality v místech nám umožňuje exaktně změřit míru společenské závažnosti kriminality v jednotlivých ulicích města. K tomu využijeme data o trestné a přestupkové činnosti ze středně velkého českého města za období tří let. Výsledná mapa koncentrace společenské závažnosti kriminality (harmspots) nám umožňuje nejen unikátní srovnání s místy koncentrace kriminality (hotspots), ale i identifikaci lokalit s nejvyšší prioritou pro prevenci kriminality. Uvedená metodika hodnocení společenské závažnosti kriminality v místech je podle našeho názoru vhodná jak pro praxi, tak pro experimentální kriminologický výzkum.

Left

Témata: 
kriminalita
metodologie výzkumu
sociologie práva
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku