recenzovaný článek
Hašková, Hana, Rabušic, Ladislav. 2008. „K nízké sňatečnosti v České republice.“ Sociální studia 5 (2): 9-33. ISSN 1214-813X.

V 90. letech 20. století začala v ČR dramaticky klesat prvosňatečnost. Na reprezentativních šetřeních české populace z roku 2005 analyzujeme, jaké důvody vedou mladé lidi k takovému chování a zdali i v Česku platí hypotéza Hoffmann-Nowotnyho, podle které je nízká sňatečnost ovlivněna nízkou mírou porodnosti. Pokud mladí již myslí na děti, spojují je se sňatkem. Pokud ne, manželství je jim vzdáleno. Výjimkou jsou ti, kteří již mají dítě, ale nejsou sezdáni. Ti preferují nesezdané soužití často.
 

Sdílejte tuto stránku