impaktovaný článek
Křížková, Alena

Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci genderového režimu organizace

Křížková, Alena. 2003. „Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci genderového režimu organizace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (4): 447-469. ISSN 0038-0288.

Článek se zabývá tématem sociálně-politických opatření pro zvýšení flexibility ve vztahu mezi sférou práce a rodiny na individuální úrovni životních strategií z pohledu generových teorií organizace.Prostředí managementu je popsáno jako generový režim, ve kterém funguje organizační maskulinita. Na základě případové studie životních strategií žen v řídících pozicích a dalších výzkumů manažerského prostředí z hlediska genderu, jsou identifikovány strategie, využívané generovým režimem a jeho aktéry v nejvyšších pozicích organizační hierarchie vůči ženám, které jsou v manažerském prostředí v pozici tokenů, a strategie, které jsou v rámci těchto podmínek vytvořeny ženami, které chtějí v tomto prostředí uspět.