odborná kniha / monografie
Mitchell, Eva, Dana Hamplová (eds.). 2012. Kdo se (po)stará? Dítě mezi rodinou, státem a trhem. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 136 s. ISBN 978-80-7330-216-0.

Publikace se zabývá otázkou, jak evropské státy finančně podporují rodiny s dětmi a jak se tato podpora odráží na životní úrovni různých typů rodin a jak souhra sociálního systému a podmínek rodičům pomáhá se o své rodiny postarat. Dále se diskutuje otázka, jaký mají pohled na povinnosti státu samotní rodiče a jak do výpomoci s dětmi vstupují prarodiče. Mapovány jsou tedy jak fungování systému dávek a daní a situace na trhu práce, tak postoje rodičů a mezigenerační výpomoc.
Kniha se soustředí na situaci v České republice s důrazem na srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy a dokumentuje zásadní odlišnosti sociálních systémů těchto zemí.

226,- Kč vč. DPH

Sdílejte tuto stránku