recenzovaný článek
Linek, Lukáš

Kdy vymřou voliči KSČM? K věkové struktuře elektorátu KSČM

Linek, Lukáš. 2008. „Kdy vymřou voliči KSČM? K věkové struktuře elektorátu KSČM.“ Politologický časopis / Czech Journal of Political Science 15 (4): 318-336. ISSN 1211-3247.

Od začátku devadesátých let se v české společnosti traduje, že komunisti postupně začnou vymírat. Osmnáct let od převratu tomu ale nic nenasvědčuje. V této studii zjišťuji, kdy dojde k vymření komunistických voličů, resp. kdy podpora KSČM klesne pod pětiprocentní hranici. Za použití předpokladu čistého vlivu kohort modeluji hypotetické volební zisky KSČM. Hlavním zjištěním je, že v příštích patnácti letech nedojde k poklesu podpory KSČM pod pět procent na základě stárnutí jejích voličů.