kapitola v knize / monografii
Lyons, Pat. 2010. „Když o politice víme více nebo méně … Záleží na tom?“ Pp. 183 - 203 in Maříková, H., Kostelecký, T., Lebeda, T., Škodová, M. (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 446 s. ISBN 978-80-7419-025-4.

Tato kapitola se zabývá otázkou, jestli vysoký stupeň znalosti politiky mění politické preference. Použitím statistické simulace se ukazuje, že na úrovni celkového veřejného mínění by český volič byl více pravicový v ekonomických otázkách a liberální v otázkách sociálních, kdyby měl obecně vyšší stupeň politické znalosti.

Součást publikace: 
2010
Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku