kapitola v konferenčním sborníku
Ďurďovič, Martin. 2008. „Ke vztahu mezi poznáním a jednáním v Kantově filozofii.“ Pp. 300-314 in Jabůrek, Martin (ed.). Jednota a mnohost. Sborník k osmdesátinám Karla Flosse. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK. ISBN 978-80-7325-165-9.

Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k 80. narozeninám Karla Flosse. Příspěvky v tomto sborníku zazněly na mezinárodní konferenci Jednota a mnohost uspořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při příležitosti osmdesátých narozenin doc. PhDr. Karla Flosse. Vzhledem k celoživotní filosofické orientaci jubilanta zvolili organizátoři konference téma výsostně ontologické. Téma jednoty a mnohosti se jeví být nevyčerpatelným, a to i přesto, že jednotliví přispěvatelé (často spolupracovníci či žáci Karla Flosse) svým badatelským zaměřením pokrývají prakticky celé dějiny dané problematiky. Vedle příspěvků z konference je ve sborníku publikován rovněž výbor z korespondence, vedené organizátory konference při její přípravě.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
Sdílejte tuto stránku