kapitola v konferenčním sborníku
Leontiyeva, Yana. 2009. „Komunitní život a reprezentace zájmů ukrajinské menšiny ČR.“ Pp. 11-24 in Nováková Vladimíra, Petr Vaškovič (eds.). Multikulturalita v řízení globalizované firmy. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-03949-6.

Ukrajinci v ČR jsou nejpočetnější skupinou nově příchozích pracovních migrantů, leč jsou zároveň uznávanou národnostní menšinou, jejíž kulturní a občanské aktivity na českém území byly v první polovině minulého století velice významné. Tento příspěvek je věnován zmapování stavu ukrajinské komunity v ČR a zhodnocení míry její organizovanosti a integračního potenciálu.

Left

Témata: 
migrace a mobilita
práce
Sdílejte tuto stránku