kapitola v knize / monografii
Krejčí, Jindřich. 2012. „Koncepce správy dat a výzkumný projekt.“ Pp. 23-40 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Tato kapitola poskytuje úvod do problematiky managementu dat. Autor představuje základní a nejpodstatnější koncepty managementu dat a upozorňuje na důležitá témata jako je sdílení dat a ochrana osobních údajů.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku