popularizační článek
Kolářová, Marta

Křížení nerovností: třída, gender, rasa/etnicita