impaktovaný článek
Ďurďovič, Martin. 2017. „Kruh sociologické racionality: pozice sociologa v hermeneutické perspektivě.“ Sociologický časopis 53 (1): 29 - 49. ISSN 0038-0288. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/187-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2017/3691.

Cílem článku je aplikovat pojem hermeneutického kruhu na pozici sociologa. Hermeneutický problém v sociologii je analyzován na oblasti výzkumu sociálního jednání a s ohledem na otázku, jak může sociologické rozumění postihovat význam přisuzovaný jednání samotnými aktéry. Ačkoli existuje několik významných teoretiků, kteří ideu hermeneutiky přenesli do sociologie, žádný z nich se detailně nezabýval tématem hermeneutického kruhu. V článku je analýza hermeneutického kruhu rozvinuta za pomoci pojmů „před-porozumění“ a „splývání horizontů“. Výsledky analýzy vedou k uznání metodologického pluralismu v sociologii a k závěru, že zdůvodnění pravdy v sociologii neprobíhá jako prosté ověřování korespondence, nýbrž má formu rozhodování o pravdivosti poznání uvnitř intersubjektivní sociologické racionality.

The aim of the article is to apply the concept of the hermeneutical circle to the position of a sociologist. The hermeneutical problem in sociology is exemplified by research into social action that examines how sociological understanding captures meanings attributed to the action by the actors themselves. Although several distinguished theorists have already introduced the idea of hermeneutics into sociology, none of them pursued the topic of the hermeneutical circle in detail. This article applies the hermeneutical circle to sociology through the concepts of “pre-understanding” and the “fusion of horizons”. The analysis results in the acknowledgement of epistemological pluralism in sociology and leads to the conclusion that the justification of truth in sociology cannot be simply a matter of correspondence-based verification, but must involve a form of decision-making about true knowledge within an intersubjective sociological rationality.

Left

Témata: 
historická sociologie
sociologická teorie
Sdílejte tuto stránku