recenzovaný článek
Vojtíšková Kateřina, Markéta Poláková, Věra Patočková . 2016. „Kulturní plánování v kontextu městského a udržitelného rozvoje .“ Anthropologia integra 7 (1): 69 - 78. ISSN ISSN 1804.
Sdílejte tuto stránku