impaktovaný článek
Matějů, Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová. 2004. „Kulturní a sociálně ekonomické zdroje nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice v letech 1948 - 1999.“ Sociológia 36 (1): 31-56. ISSN 0049-1225.

Tato stať si klade za cíl popsat současný trend ve vývoji nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice. Na základě znalostí o současných i předlistopadových politických a institucionálních reformách jsme nastolili hypotézu, podle které období stabilních nerovností za socialismu bylo vystřídáno obdobím rostoucích nerovností během post-komunistické transformace. Tato hypotéza byla potvrzena.

The paper addresses the development of higher education in the Czech Republic after 1989. The authors have formulated a hypothesis which claims that the period of stable inequalities in the years 1948-89 was replaced by a period of growing inequalities during the post-communist transformation. This hypothesis was confirmed.

Sdílejte tuto stránku