odborná kniha / monografie
Krejčí, Jindřich. 2008. Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 195 s. ISBN 978-80-7419-001-8.

Kniha má tři cíle, 1) seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních; 2) posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v ČR; 3) provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech: návratnost výběrových dotazovacích šetření v ČR a realizace šetření volebních preferencí v ČR.

 

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
sociologická data
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy