popularizační článek
Mikeszová, Martina

Laboratorní experimenty v ekonomii?