kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana. 2009. „Life Satisfaction, Happiness and Marital Status in Four Central European Countries.“ Pp. 129-142 in Toš, N., K.H. Müller, Z. Fábián, J. Krejčí, M. Zielinski. Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological. Edition Echoraum. Vienna: WISDOM. 536 s. ISBN 978-3-901941-17-7.

Text se soustředí na vztah mezi životní spokojeností a rodinným stavem ve 4 středoevropských zemích. Potvrzuje, že manželství má pozitivní vliv na životní spokojenost, ale nenachází podporu pro hypotézu, že efekt rodinného stavu bude záviset na rozvodovosti v dané společnosti.

Součást publikace: 
2009
Toš, N., K.H. Müller, Z. Fábián, J. Krejčí, M. Zielinski (eds.)

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku