nerecenzovaný článek
Bernard, Josef

Lokální rozvoj ve venkovských obcích – k lepšímu porozumění používaného pojmu