recenzovaný článek
Maříková, Hana

Marginalizace a nová rizika na trhu práce