odborná kniha / monografie
Malý Blažek, Jan, Jana Kubcová, Tomáš Hoření Samec, Anna Vinklárková, Lukáš Houser (eds.). 2023. Metodická příručka participativního bydlení. Brno: Masarykova univerzita. 114 s. ISBN 978-80-280-0478-1. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2316.

Participativní bydlení znamená, že na přípravě projektu bydlení nebo jeho části, na investici, případně na správě bydlení spolupracují obyvatelé. Existuje řada důvodů, proč obyvatelé vstupují do projektů participativního bydlení: reakce na snižující se dostupnost bydlení, snaha zlepšovat kvalitu bydlení a jeho architektonickou podobu, zvyšování odolnosti vůči klimatické krizi či snaha zkvalitnit sousedské vztahy. Spoluprací a koordinací domácností se proměňují vztahy ve výstavbě a správě bydlení. Obyvatelé nejsou v této situaci pasivními příjemci obecní politiky bydlení, ani individuální nezávislé domácnosti, které svou situaci v otázce bydlení řeší pouze na trhu s bydlením. Tato metodika je představuje jako aktéry výstavby a správy bydlení, jako sousedy a jako přirozené partnery obce. Jejím cílem je nastínit možnosti, jak mohou obce podporovat a rozvíjet participativní bydlení a diskutovat limity, které s tímto přístupem souvisí.

Na publikaci navazuje na Manuál participativního bydlení.

Více informací: www.participativnibydleni.cz

Sdílejte tuto stránku