jiná publikace
Simonová, Natalie

Metodologická sekce MČSS – Konference „Pokročilá lazarsfeldovská metodologie"