popularizační článek
Krejčí, Jindřich

Mezinárodní šetření Eurobarometer