impaktovaný článek
Krejčí, Jindřich. 2006. „Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum a Česká republika: přehled výzkumů a dostupných dat.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (1): 149-173. ISSN 0038-0288.

Přehled mezinárodních komparativních socio-ekonomických výzkumných šetření má za cíl podat prakticky využitelnou informaci o databázích veřejně dostupných pro sekundární sociologickou analýzu. Autor informuje o mnohonárodních kontinuálních výzkumných programech s českou účastí a vybraných projektech v jiných oblastech (jednorázová mezinárodní šetření, mezinárodní šetření před rokem 1989, oficiální statistiky, data o událostech atd.).

Sdílejte tuto stránku