impaktovaný článek
Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam. 2020. „Migranti ve vybraných městech Česka 2008–2015: analýza změny prostorového rozmístění s využitím populačního rastru.“ Geografie 125 (3): 343-374. ISSN 1212-0014. Dostupné z: https://geografie.cz/media/pdf/geo_2020125030343.pdf.

Tento článek přináší do debaty o segregaci migrantů poznatky z Česka jako nové destinace zahraniční migrace. Článek zkoumá vývoj prostorového rozmístění bydliště šesti hlavních skupin migrantů, definovaných na základě státního občanství, ve vybraných velkých městech Česka s využitím populačního rastru. K tomu využívá nově dostupná data z Cizineckého informačního systému a index prostorové odlišnosti jako míru běžně využívanou ve výzkumech rezidenční segregace. Základní výsledky studie ukazují dominantní trend poklesu prostorové odlišnosti mezi majoritou a skupinami migrantů. Pomalý a setrvalý nárůst cizinecké populace v Česku tak až na specifické výjimky nevede k vytváření vyhraněných vzorců segregace.

Left

Témata: 
bydlení
důvěra/sociální koheze
identita
město a vesnice
metodologie výzkumu
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky

segregace - geografie 1
segregace - geografie 2
segregace - geografie 11