popularizační článek
Večerník, Jiří

Míra chudoby není znepokojující