kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan. 2002. „Modernizace a priority veřejnosti.“ Pp. 31-43 in Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.). Současná česká společnost. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 381 s. ISBN 80-7330-009-5.

Tato stať se na základě empirických dat převážně z výzkumu v rámci projektu SoÚ AV ČR "Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice" pokouší mapovat priority veřejného mínění a identifikovat potenciální opory klíčových aspektů procesu modernizace v rámci české společnosti.

Součást publikace: 
2002
Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.)

Left

Autoři: 
Témata: 
transformace
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku