kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Petra Rakušanová. 2004. „The More Parties Vote and the Bigger Their Majority is, the Less United They Are.“ Pp. 102-119 in Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.). Central European Parliaments: First Decade of Democratic Experience and Future. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 242 s. ISBN 80-7330-067-2.

Cílem textu je objasnit jednotnost při hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na základě dat z let 1998 - 2002. Článek uvádí základní institucionální pravidla, která by měla vést k jednotnosti politických stran v českém parlamentu, a dále údaje o měření jednotnosti českých parlamentních stranických skupin. Původní předpoklad, že institucionální faktory zjištěné v parlamentu a u politických stran povedou ke zvýšení jednotnosti parlamentních stranických skupin v České republice, se nepotvrdil. Autoři zjistili, že důvod pro relativně menší jednotnost stran spočívá ve velikosti hlasovacích koalic, které schvalovaly jednotlivé zákony.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku