kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Petra Rakušanová

The More Parties Vote and the Bigger Their Majority is, the Less United They Are

Linek, Lukáš, Petra Rakušanová. 2004. „The More Parties Vote and the Bigger Their Majority is, the Less United They Are.“ Pp. 102-119 in Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.). Central European Parliaments: First Decade of Democratic Experience and Future. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 242 s. ISBN 80-7330-067-2.

Cílem textu je objasnit jednotnost při hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na základě dat z let 1998 - 2002. Článek uvádí základní institucionální pravidla, která by měla vést k jednotnosti politických stran v českém parlamentu, a dále údaje o měření jednotnosti českých parlamentních stranických skupin. Původní předpoklad, že institucionální faktory zjištěné v parlamentu a u politických stran povedou ke zvýšení jednotnosti parlamentních stranických skupin v České republice, se nepotvrdil. Autoři zjistili, že důvod pro relativně menší jednotnost stran spočívá ve velikosti hlasovacích koalic, které schvalovaly jednotlivé zákony.

Součást publikace: