kapitola v konferenčním sborníku
Mansfeldová, Zdenka. 2004. „Možnosti a bariéry rozvoje sociálního dialogu v České republice.“ Pp. 141-154 in Škodová, Markéta (ed.). Česko-slovenské sociologické dny. Sborník z konference. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Příspěvek se věnuje možnostem a překážkám rozvoje sociálního dialogu v ČR. Autorka se také zabývá významem sociálního dialogu a jeho institucionalizované formy, trojstranné instituce Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), v procesu transformace ČR.

Left

Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
transformace
Sdílejte tuto stránku