kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg. 2012. „Mýtus pátý: Češi a Češky jesle nechtějí.“ Pp. 105-122 in Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

Podle realizovaných průzkumů se zdá, že Češi a Češky si myslí, že by děti během prvních let svého života měly zůstávat doma. Pokud se ale podíváme pozorněji, objeví se mnohem komplikovanější obraz.

Součást publikace: 
2012
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy