kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg. 2012. „Mýtus sedmý: Česká rodinná politika vychází z odborných poznatků.“ Pp. 140-163 in Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

V této kapitole autoři poukazují na široké spektrum možných ideových pohledů na politiku peče o předškolní děti v Evropě a odhalují nevyváženost prezentace ideových pohledů v české rodinné politice posledních let.

Součást publikace: 
2012
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy