popularizační článek
Večerník, Jiří

Mzdová diferenciace - odkud a kam? Hospodářské noviny