impaktovaný článek
Hamplová, Dana

Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži?

Hamplová, Dana. 2011. „Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži?“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (2): 297-323. ISSN 0038-0288.

Článek se zabývá rozdíly v religiozitě mužů a žen. Poté, co čtenářům přiblíží hlavní sociologické teorie vysvětlující tyto rozdíly, zkoumá rozdíly v religiozitě českých mužů a žen na datech ISSP 2008. Ukazuje, že české ženy jsou zbožnější než muži ve všech měřítcích religiozity. Tyto rozdíly však nelze vysvětlit ekonomickou aktivitou či sociální deprivací, část rozdílů však lze přispat rozdílné náboženské socializaci v dětství.