kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, František Kuda, Petr Sunega, Jan Česelský. 2011. „Nástroje bytové politiky v krizi.“ Pp. 152-178 in Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 229 s. ISBN 978-80-7419-068-1.

Jádrem kapitoly je představení nových nástrojů bytové politiky v souvislosti s ekonomickou krizí. Prvním je „dočasný překlenovací úvěr pro vlastníky bydlení zatížené hypotečními úvěry“, kteří se v důsledku krize dostali do problémů se splácením. Zdůvodněna je efektivnost použití nástroje, definována cílová skupina a popsány základní principy realizace. Druhým je „vzdělávací program na prodloužení životnosti bytových domů“, který spočívá v zavedení systému vzdělávání managementu bytového fondu.

 

Součást publikace: 
2011
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy