kapitola v knize / monografii
Anýžová, P. 2019. „Návratnost kompetencí v úspěchu na trhu práce – mezinárodní srovnání.“ Pp. 73–93 In: Anýžová, P., Večerník, J. (eds.). . Vzdělání, dovednosti a mobilita: Zaměstnání a trh práce v České republice a Evropských zemích. Praha: Karolinum.

Left

Témata: 
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku