odborná kniha / monografie
Hašková, Hana. 2001. Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-85950-97-9.

Ve studii jsou sledovány proměny porodnické praxe. Porod, jeho rizika a vedení, je nahlížen sociálně konstruktivistickou optikou. Způsoby, jakými jsou vyjednávána jeho odlišná pojetí, jsou analyzovány na základě kvantitativních i kvalitativních dat. Práce je zaměřena na analýzu způsobů argumentace příznivců dvou soupeřících koncepcí vedení porodu v současném českém porodnictví, a na analýzu faktorů ovlivňujících reálnou praxi zdravotníků v naší společnosti.

Dostupné např. v KNAV.

 

Sdílejte tuto stránku