recenzovaný článek
Hamplová, Dana

Názory na manželství a rodinu mladých svobodných lidí v roce 1997

Hamplová, Dana. 2000. „Názory na manželství a rodinu mladých svobodných lidí v roce 1997.“ Demografie 42 (2): 92-99. ISSN 0011-8265.

Článek vychází z empirického šetření zaměřeného především na postojek rodině, rodičovství a partnerství mladých svobodných lidí ve věku 18-30let. Většina mladých svobodných lidí by ráda uzavřela sňatek, ale teprve po době společného bydlení s partnerem na zkoušku. Mladé české ženy nezastávají výraznějiemancipované postoje a že by rády zůstávaly s malými dětmi doma, a to bezohledu na svoje vzdělání. Plánovaná bezdětnost je minimální a v populaci sezachovává jako ideál dvoudětný model rodiny.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
rodičovství
rodina