recenzovaný článek
Klímová Chaloupková, J.

Neformální péče v rodině: sociodemografické charakteristiky pečujících osob