Stáhnout PDF (752.13575 MB)
kapitola v knize / monografii
Sloboda, Zdeněk

"To nejde, to není nikde ve světě!" Srovnání podmínek rodičovství v rámci jednoho podniku v Česku a Německu

Sloboda, Zdeněk. 2007. „"To nejde, to není nikde ve světě!" Srovnání podmínek rodičovství v rámci jednoho podniku v Česku a Německu.“ Pp. 26-45 in Křížková, Hana, Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologické studie / Sociological Studies 07:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 104 s. ISBN 978-80-7330-127-9.

Text vychází z jedné případové studie (ze tří) provedené SOÚ AV ČR, v.v v letech 2006-2007 srovnávající na úrovni rodičů-zaměstnaných (otců i matek), zástupců a zástupkyň firmy (HR, personalistika) a představitelů/ek odborů podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života v rámci jednoho strojírenského holdingu, který jak v Česku, tak Německu má významný výrobní podnik, kde velká část práce spočívá v pásové výrobě. Výzkum ukázal významné rozdíly v přístupu českého a německého podniku k zaměstnaným rodičům. Zatímco v Německu bylo uvědomění si potřeby vytvářet "podnik přátelský rodině" a také podporovat vstup žen do strojírenského odvětví, v Česku převládala genderově dosti zatížená, až diskriminující podniková atmosféra s artikulovaným "kapitalističtější" přístupem, kde prostor pro podporu rodin je minimální nebo žádný. V Česku se ukazovala také značná pasivita v prosazování či vyžadování lepších podmínek pro rodiče, a to jak na straně podniku, tak i samotných rodičů.

Součást publikace: 
2007
Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková