recenzovaný článek
Chaloupková, Jana. 2011. „Nejdříve dítě, potom svatba? Rodinné dráhy neprovdaných matek.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 12 (2): 30-39. ISSN 1213-0028.

Tento článek zkoumá na základě dat SEPM 2006, jaké faktory ovlivňují pravděpodobnost, že žena, která měla dítě jako neprovdaná, vstoupí později do manželství. Zjištění ukazují, že pro přibližně třetinu neprovdaných matek představuje rodičovství mimo manželství novou fázi rodinné dráhy před vstupem do manželství. Později se provdaly častěji ženy žijící v nesezdaném soužití, s vyšším vzděláním a ženy, které se nechtěly vdávat těhotné.

Sdílejte tuto stránku