odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana, Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová. 2006. Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 28 s. ISBN 80-7330-105-9.

Bulletin se zaměřuje na situaci neprovdaných matek. První část shrnuje demografický vývoj nemanželské plodnosti a dále ukazuje základní výsledky víceúrovňových modelů. Druhá část bulletinu přináší základní výsledky specializovaného šetření matek, které umožňuje detailnější pohled na sociální situaci neprovdaných matek. Závěrečná část se věnuje českému sociálnímu systému, jeho změnám, postavení neprovdaných matek a případných souvislostí mezi nárůstem mimomanželské plodnosti a sociálními dávkami.

Texts in the bulletin provide the reader with various perspectives of unmarried mothers. In the fist part of the publication we find the summary of the demographic development of the non-marital fertility as well as the principal results of multilevel modelling. The second part presents more detailed picture of the social situation of unmarried mothers drawn on the results from specialized survey of mothers. Finally, the third part of the bulletin focuses on the Czech social system and its changes over time, and analyzes the financial utility of different types of family arrangement.

Sdílejte tuto stránku