nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

(Ne)rovnost mužů a žen v práci

Křížková, Alena. 2003. „(Ne)rovnost mužů a žen v práci.“ Výhody : zpravodaj zaměstnaneckých výhod - (9): 24-25.

Článek uvádí rubriku Ženy v managementu, která bude z generového pohledu zkoumat jednotlivé aspekty postavení žen v řídících pozicích. Cílem tohoto textu je popsat základní genderové nerovnosti v práci, definovat genderovou rovnost a její hlavní překážky v pracovním prostředí.