nerecenzovaný článek
Vávra, Martin. 2006. „Nesnáze s měřením postojů.“ SDA Info 8 (1): 9-12. ISSN 1212-995X.

Článek představuje pokus o rekonstrukci debaty týkající se pojmu postoj v sociálních vědách a možností jeho měření. Důraz je kladen na kritiku klasického pojetí tohoto pojmu ze strany Pierra Bourdieu a autorů hlásících se k diskursivní psychologii.

The article offers an attempt to describe the debate on the concept of attitude in the social sciences and of possibilities of its measurement. Emphasis is paid to the critique of classic conception of attitude from Pierre Bourdieu and the discursive psychologists.

Sdílejte tuto stránku