nerecenzovaný článek
Soukup, Tomáš, Martin Ďurďovič. 2010. „Nezaměstnaní nad 50 let a jejich návrat na trh práce.“ FÓRUM sociální politiky 4 (3): 18. ISSN 1802-5854.

V letošním roce probíhá za spoluúčasti VÚPSV výzkumný projekt mezinárodního charakteru "Active Ageing" podporovaný Evropskou unií, zaměřený na problematiku vztahu mezi zaměstnaností a stárnutím populace. Věnuje se tématu sociálních potřeb nezaměstnaných uchazečů o práci ve věku nad 50 let a jeho účelem je vyzkoušet inovativní nástroje určené k pomoci těmto lidem v návratu na trh práce. Na projektu se podílí výzkumné instituce ze Slovinska, Velké británie a Belgie. Jejich společnou snahou je provázat poznatky získané z různých regionů a prověřit, jaké přístupy se při řešení uvedeného problému osvědčují a jaké ne.

Left

Témata: 
EU
práce
věk a stárnutí
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku