odborná kniha / monografie
Dudová, Radka (ed.). 2008. Nové šance a rizika. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

Tato kniha se zaměřuje na studování souvislostí a důsledků současných proměn pracovního trhu a pracovních podmínek na soukromý život lidí v České republice. Ve středu pozornosti přitom stojí dva fenomény, které mohou, ale nemusí být vzájemně provázané: zvyšující se flexibilita pracovních trhů a pracovních podmínek a marginalizace určitých skupin na pracovním trhu. Tyto fenomény byly zkoumány na příkladu deseti případových studií – kvalitativních výzkumů zaměřených na určité skupiny obyvatelstva nebo povolání. Studie ukazují, jak flexibilizace práce působí na soukromý a rodinný život těchto skupin, jaké požadavky naopak jejich soukromý život klade na uspořádání jejich práce, jakou míru flexibility od nich požadují, či naopak jim umožňují jejich zaměstnavatelé a co to vše znamená pro jejich postavení na trhu práce. Nejzávažnějším zjištěním je fakt, že u mnoha povolání a pracovních pozic se jaksi vůbec nepředpokládá, že by je vykonával někdo, kdo má kromě pracovních i soukromé závazky – například zodpovědnost za malé děti či jiné závislé osoby. Rozhodnutí nemít děti tak může být tím nejzásadnějším dopadem proměn pracovního trhu na soukromý život v současných podmínkách nedostatečné rozšířenosti opatření pro kombinaci práce a rodiny a nedostačující pozitivní flexibility práce.

Sdílejte tuto stránku