odborná kniha / monografie
Stachová, Jana. 2008. Občanská společnost v regionech České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 93 s. ISBN 978-80-7330-142-2.

Tématem knihy jsou regionální a lokální aspekty občanské společnosti v České republice. Teoretická část je zaměřena na teoretické ukotvení občanské společnosti a občanské participace ve dvou různých, částečně proti sobě stojících perspektivách – institucionální a sociokulturní. Výsledky empirické studie dvou vybraných krajů České republiky dokazují, že jsou to jak faktory institucionální, tak faktory sociokulturní, které ovlivňují rozvoj občanské společnosti.

 

Left

Témata: 
občanská společnost
regiony
Sdílejte tuto stránku