jiná publikace
Bernard, Josef a kol. 2020. „Občanská vybavenost v malých obcích.“ Výzkumná zpráva, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (výzkumná zpráva) [cit. 19.11.2020].

Výzkumná studie se věnuje problematice občanské vybavenosti malých obcí. Hledá odpovědi na následující otázky: (1) Které aspekty občanské vybavenosti jsou v malých obcích v Česku nejrozšířenější a kterými typy služeb nebo infrastruktur jsou obce naopak vybaveny méně? (2) Jak souvisí různé typy vybavenosti s počtem obyvatel obcí a jejich sídel a od kolika obyvatel v obci se nějaký typ vybavenosti stává běžným standardem, kterým disponují alespoň dvě třetiny obcí dané velikostní kategorie? (3) Jak souvisí vybavenost obcí s jejich polohou vůči městům, demografickým vývojem, socioekonomickou situací a turistickým ruchem? (4) Jak se vyvíjela vybavenost malých obcí od 90. let 20. století do současnosti? (5) Jaká je prostorová dostupnost k důležitým prvkům občanské vybavenosti?

Sdílejte tuto stránku