odborná kniha / monografie
Sunega, Petr. 2003. Objektivní a subjektivní hodnocení finanční dostupnosti bydlení v ČR v průběhu 90. let. Sociologické texty / Sociological Papers 03:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 94 s. ISBN 80-7330-038-9.

Náplní této studie je hodnocení finanční dostupnosti bydlení v ČR v průběhu 90. let ze dvou vzájemně se doplňujících hledisek. Jednak na základě ověřených dat vypovídajících o výši příjmů a výdajů domácností a jejich vývoji ve sledovaném období (objektivní hledisko), jednak na základě subjektivních výpovědí respondentů o tom, jak hodnotí výdaje na bydlení a jejich výši v poměru k příjmům své domácnosti (subjektivní hledisko). Účelem je ověřit, zda domácnosti považované z objektivního hlediska za nejvíce ohrožené výdaji na bydlení skutečně samy sebe také tak identifikují a zkoumat, jaké faktory ovlivňují subjektivní vnímání výše výdajů na bydlení z pohledu respondentů. K tomuto účelu byla využita data z šetření Statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu, omnibusových šetření CVVM z let 1995 – 2001 a data z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 realizovaného týmem Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR v roce 2001.

Left

Autoři: 
Témata: 
bydlení
mzdy a příjmy
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku