popularizační článek
Večerník, Jiří

Od sociální štědrosti ke skrblictví