recenzovaný článek
Formánková, Lenka, Křížková, Alena

Odraz nejistot, znevýhodnění a marginalizace na trhu práce v biografických výpovědích žen s nízkým vzděláním

Formánková, Lenka, Křížková, Alena. 2010. „Odraz nejistot, znevýhodnění a marginalizace na trhu práce v biografických výpovědích žen s nízkým vzděláním.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 23-35. ISSN 1213-0028.

Článek diskutuje podmínky žen s nízkou kvalifikací kombinovat placenou práci s neplacenou prací v domácnosti v České republice. V analýze jsou zpracovány 3 biografické rozhovory o pracovních drahách se ženami s vyučením. Ekonomické nejistoty a rostoucí míra globální konkurence v oblasti výroby a produkce zvyšují tlak na transformaci a flexibilizaci pracovní síly. Osoby, které se primárně dostávají na trhu práce do marginalizované pozice se vyznačují nízkou mírou lidského a sociálního kapitálu. Nemohou naplňovat zvyšující se tlak na produktivitu a osobní flexibilitu, jako jsou například ženy pečující o malé děti. Socio-ekonomická marginalizace nízko-kvalifikovaných žen s dětmi je posilována nastavením rodinné politiky. Výpovědi žen s nízkou kvalifikací zachycují mechanismy genderové diskriminace, sociálního vyloučení a subordinace, kterým musí tyto ženy čelit a dále strategie, které volí a zdroje které využívají pro řešení své situace.