impaktovaný článek
Dudová, Radka. 2006. „Old Obligations in the Modern World: The Father as Provider before and after Divorce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 573-590. ISSN 0038-0288.

Článek vychází z empirické kvalitativní studie a identifikuje různé způsoby, jimiž se rozvedení otcové v České republice vztahují k normě otce-živitele. Poskytuje analýzu možných přístupů k této tradiční normě otcovství a ukazuje proměny, ke kterým u otců dochází v souvislosti s partnerským rozchodem.

 

Sdílejte tuto stránku