odborná kniha / monografie
Dudová, Radka. 2008. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 234 s. ISBN 978-80-7330-136-1.

Kniha představuje teoretickou studii a původní kvalitativní empirický výzkum otcovství po rozvodu či rozchodu. Bylo provedeno celkem 35 rozhovorů s muži s různým vzdělanostním a sociálním pozadím. Ukazuje, jak si současní muži vybírají mezi různými repertoáry otcovství, jak je interpretují a jak takto konstruují svou vlastní osobní otcovskou roli.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
mezilidské vztahy
rodičovství
Sdílejte tuto stránku